© Image Copyrights Title

İki rəngə görə əşyanı ardıcıl yığmaq

  • 682
© Image Copyrights Title

Funksiyasına, xüsusiyyətlərinə və siniflərinə görə şəkillər arasında suala uyğun əşyanı seçmə.

  • 695
© Image Copyrights Title

Şəkil əksikliklərinə görə tamamlama

  • 542
© Image Copyrights Title

İsim və fel istifadə edərək iki sözdən ibarət cümlə qurma

  • 651
© Image Copyrights Title

Əşyanı göstərdikdə adını, rəngini və formasını söyləmə

  • 459
© Image Copyrights Title

Bildiriş olmadan çatışmayan əşyanı istəmə

  • 441