© Image Copyrights Title

Kitab üzrə təsvirlərin göstərilməsi

Kitab üzrə təsvirlərin göstərilməsi

  • 159
© Image Copyrights Title

Əşyaların tanıdılması

Əşyaların tanıdılması

  • 151
© Image Copyrights Title

Rəgəmlərin tanıdılması

Rəgəmlərin tanıdılması

  • 150
© Image Copyrights Title

Təyinata görə əşyaların işarələməsi

Təyinata görə əşyaların işarələməsi

  • 143
© Image Copyrights Title

Yaxınların şəkil üzrə tanıması

Yaxınların şəkil üzrə tanıması

  • 134
© Image Copyrights Title

Əşyaları xüsusiyyətlənə görə tanıdılması

Əşyaları xüsusiyyətlənə görə tanıdılması

  • 130