© Image Copyrights Title

Üç mərhələli ardıcıllıq tapşırığını yerinə yetirmək.

  • 157
© Image Copyrights Title

Zərfləri adlandırma

  • 116
© Image Copyrights Title

Funksiyasına, xüsusiyyətinə, sinifinə görə əşyanı seçmə

  • 116
© Image Copyrights Title

Funksiyasına, xüsusiyyətinə, sinifinə görə sualları cavablandırma

  • 113
© Image Copyrights Title

Kitab üzrə təsvirlərin göstərilməsi

Kitab üzrə təsvirlərin göstərilməsi

  • 451
© Image Copyrights Title

Əşyaların tanıdılması

Əşyaların tanıdılması

  • 452