© Image Copyrights Title

Kitab üzrə təsvirlərin göstərilməsi

Kitab üzrə təsvirlərin göstərilməsi

  • 357
© Image Copyrights Title

Əşyaların tanıdılması

Əşyaların tanıdılması

  • 358
© Image Copyrights Title

Rəgəmlərin tanıdılması

Rəgəmlərin tanıdılması

  • 343
© Image Copyrights Title

Təyinata görə əşyaların işarələməsi

Təyinata görə əşyaların işarələməsi

  • 319
© Image Copyrights Title

Yaxınların şəkil üzrə tanıması

Yaxınların şəkil üzrə tanıması

  • 312
© Image Copyrights Title

Əşyaları xüsusiyyətlənə görə tanıdılması

Əşyaları xüsusiyyətlənə görə tanıdılması

  • 273