© Image Copyrights Title

Üç mərhələli ardıcıllıq tapşırığını yerinə yetirmək.

  • 138
© Image Copyrights Title

Zərfləri adlandırma

  • 99
© Image Copyrights Title

Funksiyasına, xüsusiyyətinə, sinifinə görə əşyanı seçmə

  • 102
© Image Copyrights Title

Funksiyasına, xüsusiyyətinə, sinifinə görə sualları cavablandırma

  • 98
© Image Copyrights Title

Kitab üzrə təsvirlərin göstərilməsi

Kitab üzrə təsvirlərin göstərilməsi

  • 439
© Image Copyrights Title

Əşyaların tanıdılması

Əşyaların tanıdılması

  • 436