;

Tarazlıq yaratmaq

Tarazlıq
  • 280
Kəşf etmək üçün aşağı sürüşdürün
Font ölçüsü:

Məqsəd: Uşağın balans lövhənin üzərində tarazlığını saxlayaraq topu tutması

Ləvazimat: balans lövhəsi və top

Tapşırıq: Uşağı ayaq üstə balans lövhəsində durmağını təmin edin. Diqqətini cəlb edin. Topu müxtəlif tərəflərdən uşağa doğru atın. Düzgün tutmasına dəstək olun. Tədricən məsafəni artırmaq, gösətrilən dəstəyin həcmini isə azaltmaq tövsiyə olunur.

Əvvəlki dərs Yana və arxaya hoppanmaq
Növbəti Dərs Yana və arxaya getmək
Əlaqəli dərslər
© Image Copyrights Title

Maneədən hoppanmaq

© Image Copyrights Title

Düz yerimək