;

Tutacaqdan tutaraq pilləkəni qalxmaq

Tutacaqdan tutaraq pilləkəni qalxmaq
  • 298
Kəşf etmək üçün aşağı sürüşdürün
Font ölçüsü:

Məqsəd: Uşağın tutacaqdan tutaraq pilləkini qalxması

Ləvazimat: Ehtiyac yoxdur

Tapşırıq: Uşağın yanında duraraq diqqətini cəlb edin. Pilləkənə tutacaqdan tutaraq qalxmağa dəstək olun. Dəstəyi növbəti şəkildə göstərin: əlini tutacaqda vaxtı-vaxtında mövqeni dəyişdirmək, ayağın qaldırması üçün kömək olmaq. Tədricən dəstəyin həcmini azaltmaq və sonda müstəqil yerinə yetirməsinə nail olmaq.

Əvvəlki dərs Yana və arxaya hoppanmaq
Növbəti Dərs Yana və arxaya getmək
Əlaqəli dərslər
© Image Copyrights Title

Maneədən hoppanmaq

© Image Copyrights Title

Düz yerimək