;

Əşyaların əlamətlərini fərqləndirmək

Əşyaların əlamətlərini fərqləndirmək
  • 253
Kəşf etmək üçün aşağı sürüşdürün
Font ölçüsü:

Məqsəd: Uşağın əşyaları əlamətlərinə görə fəqləndirməsi

Ləvazimat: böyük və balaca maşın, uzun qısa zolaq, plastelin, quru və nəm salfet.

Tapşırıq: Masaya uşağın qarşısına iki eyni əşya yerləşdirin (məsələn: avtomobillər), lakin onların ölçüləri fərqli olsun (böyük və kiçik). Təlimat: "Böyük maşını göstər”. Düzgün cavab verdikdə uşağı rəğbətləndirin. Möhkəmləndirici məşğələlər keçirdin.

Növbəti xüsusiyyətləri nümunə kimi istifadə etmək olar:

Böyük/kiçik

Uzun/qısa

Quru/yaş

Qalın/nazik

İsti / soyuq

Təmiz / çirkli

Yüksək / Aşağı

Ağır / yüngül

Sərt / yumşaq

Boş / dolu

Gənc / qoca

Köhnə / yeni

Hamar / kobud

Açıq / qapalı

Əvvəlki dərs Əşyaların tanıdılması
Növbəti Dərs Kitab üzrə təsvirlərin göstərilməsi
Əlaqəli dərslər
© Image Copyrights Title

Rəgəmlərin tanıdılması

© Image Copyrights Title

Təyinata görə əşyaların işarələməsi