;

Əşya ilə iki hərəkətin təkrarlanması

Əşya ilə iki hərəkətin təkrarlanması
  • 488
Kəşf etmək üçün aşağı sürüşdürün
Font ölçüsü:

Məqsəd: Uşağın iki əşya ilə ardıcıl iki hərəkətin təkrarlanması

Ləvazimat: 2 eyni zingirov, 2 eyni səbət, 2 eyni kub, 4 eyni top (burada başqa əşyalarda istifadə ola bilər)

Tapşırıq: İki eyni əşya dəsti qoyun (məsələn, iki zınqırov və iki kub). Masanın əks tərəfində uşaqla üz-üzə oturun və deyin: "Bunu et" və bu zaman hər bir elementlə hərəkəti təqlid edin. Uşağın hər iki addımı ardıcıllıqla yerinə yetirməsinə kömək edin.

Əvvəlki dərs Səslə əşyaların təkrarlanması
Növbəti Dərs Əşyalarla hərəkətlərin təkrarlanması
Əlaqəli dərslər