;

Artikulyasiya gimnastikası

Artikulyasiya gimnastikası
  • 564
Kəşf etmək üçün aşağı sürüşdürün
Font ölçüsü:

Məqsəd: Uşağın dil və çənə əzələlərin gücləndirilməsi; üz əzələlərin kontrolun artırılması.

Ləvazimat: artikulyasiya gimnastikaları

Tapşırıq:

Dadlı mürəbbə - dili enlənmiş vəziyyətdə çıxararaq üst dodağı yalamaq və  ağıza qaytarmaq.Sonra eyni qayda ilə alt dodağı yalamaq

Atcıq- dili damağa sovurmaqla şaqqıldatmaq.Dilatı pərdəni daraltmaqla  asta və güclü şaqqıldatmaq

Yellənçək- dili dar vəziyyətdə ağızdan çıxarmaq

və dili ardıcıllıqla gah buruna, gah da çənəyə tərəf dartmaq bu zaman ağız yorulmamalıdır

Hind quşu- ağızı açmaq dil  ilə yuxarı dodağı irəl-geri vuraraq səs çıxarmaq bl-bl-bl

Saat- dili daralmış vəziyyətdə ağızdan çıxararaq sağ və  sol qulağa tərəf uzadaraq eyni anda tik-tak demək, daha sonra dili üst və alt dodaqdan çölə uzadaraq eyni anda tik-tak demək.

Əvvəlki dərs "Haradadır?" İfadəsinin İstifadəsi
Növbəti Dərs "Haradadır?" İfadəsinin İstifadəsi
Əlaqəli dərslər
© Image Copyrights Title

"Əgər..." İfadəsinin İstifadəsi

© Image Copyrights Title

Dəstəklə fərqlilik tapmaq