;

Duraraq hərəkətlərin təkrarlanması

Duraraq hərəkətlərin təkrarlanmsı
  • 1251
Kəşf etmək üçün aşağı sürüşdürün
Font ölçüsü:

Məqsəd: Uşağın ayaq üstə dayanaraq bir hissəli hərəkətləri təkrar etməsi

Ləvazimat: hərəkətlərin siyahısı

Tapşırıq: Uşağın qarşısında durub deyin: “Bunu et” eyni zamanda hərəkəti göstərin ki, uşaq onu təqlid edə bilsin. Tədricən isə hərəkəti göstərmədən yalnız şifahi əmrlərin icrasını gücləndirin. Hərəkətlərin nümunəvi siyahısı:

1. Tullan

2. Geriyə dön

3. Əllər irəli

4. Addımla

5. Döşəmədə otur

6. Əllərlə yeri döyəclə

7. Qapını döy

8. Sürün

9. Masanın ətrafında gəz

10. Yerdə uzan

11. Əllər qurşaqda

12. Beli fırlat

13. Ayaq barmaqlarına toxun

14. Qaç və dayan

15. Bir ayağını qaldır

16. Təyyarə kimi uç

17. Stolun altından sürün

18. Stulu qaldır

19. Topu vur

20. At çap

Əvvəlki dərs Əşyalarla hərəkətlərin təkrarlanması
Növbəti Dərs Əşya ilə iki hərəkətin təkrarlanması
Əlaqəli dərslər
© Image Copyrights Title

Səslə əşyaların təkrarlanması

© Image Copyrights Title

Əsas hərəkətlərin təkrarlanması